Leo Gestel Promenade

Zelfportret 1913

Zelfportret 1913

Leendert (Leo) Gestel
Woerden, 22 november 1881 – Hilversum, 26 november 1941

Dit jaar is het 135 jaar geleden dat Leo Gestel in Woerden aan de Kruisstraat 1 geboren werd en 75 jaar geleden dat hij overleed.

Leo Gestel was een Nederlands kunstschilder en boekbandontwerper. Zijn vader, Willem Gestel, was huisschilder en directeur van de Woerdense Avondteekenschool, van wie hij de eerste tekenlessen kreeg.
Schoven laden 1908

Schoven laden 1908

Ook kreeg hij lessen van Dimmen Gestel, een oom uit Eindhoven. Daarna deed Leo Gestel de Rijksnormaalschool voor Teekenonderwijs in Amsterdam en volgde avondlessen op de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten. Zijn vader zag een onzeker bestaan als kunstenaar echter niet zo zitten, maar in 1904 begon Leo op een zolderetage in de Tweede Jan Steenstraat in Amsterdam als kunstenaar. Deze zolderetage werd al snel de Jan Steenzolder genoemd, waar Amsterdamse kunstenaars en kunstminners elkaar ontmoetten.
Boer met paarden 1928

Boer met paarden 1928

Gestels vrienden noemden Leendert Leonardo, naar Leonardo da Vinci, afgekort Leo. Gestel bleef deze naam zijn hele leven gebruiken. Leo Gestel ontwikkelde een luministische stijl, die hij gebruikte voor het schilderen van landschappen rond Woerden. Later gebruikte hij een meer kubistische stijl en op het eind veel de expressionistische stijl. Ook werd hij beïnvloed door het fauvisme.
Vrouw met sigaret 1911

Vrouw met sigaret 1911

Gestel tekende ook komische taferelen en karikaturen. Hij stuurde vele briefkaarten met grappige tekeningetjes. Daarin figureerde hij ook zelf de hoofdrol in benarde of bizarre situaties, bijvoorbeeld tijdens een verhuizing.

Ondanks Gestel’s vele reizen zou hij Woerden nooit vergeten. Tijdens familiebezoeken bleef de stad en het omringende platteland hem inspireren. Gedurende zijn gehele leven keerde het motief van Woerden en Groene Hart dan ook veelvuldig terug in zijn tekeningen en schilderijen.
Oerbitterfuif

Oerbitterfuif

Leo Gestel had sinds zijn dertigste veel last van een maagkwaal. Hierdoor was hij vaak ziek. In 1941 overleed hij op zestigjarige leeftijd na een lang ziekbed.

Meerdere organisaties hebben initiatieven genomen om Leo Gestel een stevige plaats te bezorgen in het collectief geheugen van Woerden. De Stichting Woerden Promotie heeft met steun van de gemeente, organisaties, bedrijven en individuele Woerdenaren de Leo Gestel Promenade gerealiseerd. Het doel van de promenade is om een aantal reproducties van zijn werken een permanente plaats in de Woerdense binnenstad te geven.

Op donderdag 7 juli 2016 werd de promenade officieel geopend.